منفعت عاشورا برایشان بیشتر است

Friday, November 5, 2010

مسابقه داره پخش میشه، سوالش اینه: پنج شهر زیارتی عراق را به ترتیب اولویت نام ببرید. اولین شهرش کربلاست، دومی نجف!
ببین تا چه حد پیش رفتن که حضرت علی (ع) رو هم پشت سر امام حسین (ع) قرار میدن...

0 comments: