گیهان و خوانندگان- آب بینی

Thursday, November 4, 2010

حال که ریاست محترم جمهور افشا کردند «قدرتهای غربی نمی‌توانند آب بینی خود را بالا بکشند» خواهشمندیم تا من و عده‌ای از همرزمانم را به طور داوطلبانه به این کشورها بفرستند تا بالا کشیدن آب بینی را به این ابرقدرتها آموزش دهیم.

با تشکر؛ آتقی، ممد دماغو، جواد موف دراز، قلی آبکی، حسن خلـّوک، هوشی موشی و دیگر دوستان

1 comments:

سوگل said...

ای ول کم مونده این آدمای ریقو برن به آمریکا دماغ بالا کشیدن رو یاد بدن

حالا که اینقد از وبتون خوشم اومده دوست دارم تو لینکدونیتون جای داشته باشم منو نمی لینکی؟؟؟
من معلمولن همه پستاتون رو می خونم در کل باحال تشریف دارید و اینا...