بابام و هنرمندان این مرز و بوم

Monday, November 1, 2010

ماهواره داره کلیپ شهرام صولتی پخش میکنه، بابام یهو چشمش می‌افته: این خانومه چرا سیبیل گذاشته؟
من: خانوم کیه، شهرام صولتیه!
بابام: چی؟! این چرا پیر نمیشه، این پیرمرد که همسن منه!... (چند لحظه می‌گذره) درسته دیگه، اگه منم پوستم رو بکشم، دماغ عمل کنم، گونه بذارم و لبام رو تزریق کنم، از اینم خوشگلتر میشم... (چند لحظه دیگه می‌گذره) لامصب از خواهرش جیگرتر شده...!