یکی از قوانین مهم رقص در آمریکا

Wednesday, November 10, 2010

فراموش نکنیم:
«در برخی مناطق ایالات متحده آمریکا، نمایش عمومی مناطقی از بدن همچون پستان‌ها ممنوع می‌باشد که رقصنده آن را باید بپوشاند اگرچه درمورد رقصنده مرد این موضوع صدق نمی‌کند.»
!

0 comments: