هواپیمائیات- 5

Monday, November 22, 2010

مسافرین محترم؛
پاکتی که در جیب جلوی صندلی شماست مخصوص استفراغ می‌باشد، نه بردن غذای اضافی!

1 comments:

فِطیشیست said...

دروغ می‌گه از من بشنفین فقط مخصوص پف کردن و ترکوندن هستن!
+ دوره‌ی عالی مخصوص هنرجویانِ برتر:
مخصوص استفراغ‌کردن و بعد ترکوندن تو صورتِ صندلی‌عقبی یا بالای سرِ صندلی‌جلویی هستن!!