در اسباب بازی فروشی اتفاق افتاد

Thursday, November 11, 2010

بچه‌هه داره گریه میکنه که اسباب بازی می‌خواد، مامانش به عروسک «سارا و دارا» اشاره می‌کنه: اگه ساکت نشی می‌گم اون لولوها بیان بخورنت ها!

2 comments:

Anonymous said...

در اسباب بازی فروشی چکار میکردی؟
دنبال مکعب روبیک بودی لابد!!!

مهرنوش said...

خوبه مامان ها هم به اين نتيجه رسيدن
منم اولين بار كه اون عروسكا رو ديدم فك كردم بيشتر بچه ها رو ميترسونه
البته اگه الان لولوي دارا و سارا سرش خلوت شده باشه ;)