ساسی یوسف

Monday, November 29, 2010

اعتقاد راسخی دارم که «سامی یوسف» یکی از اون افرادی است که هم رگ خواب ایرانی‌ها رو خوب شناخته، هم خوب تونسته خرشون کنه!

0 comments: