از سوالات دهه شصتی‌ها

Tuesday, November 16, 2010

منظور شاعر چی بود وقتی این شعر رو سروده بود:
موشه پرید تو سوراخ،
خرگوشه گفت آخ!

0 comments: