بابام و در و دافات

Friday, November 12, 2010

پشت چراغ قرمز، یه داف اسمی از جلوی ماشین رد میشه، بابام در حالیکه داره طبیعیش می‌کنه: چرا اینا اینقدر خشک شدن؟ مثل علامت لای کتابن... هیچی ندارن!