هوای رفتگران را داشته باشیم

Wednesday, November 3, 2010

پس بیایید همه با هم زباله‌های خود را در کیسه‌های مشکی بگذاریم. همین که رفتگر محله زباله‌هایمان را جمع می‌کند کافیست، نگذاریم با دیدن پوشک بچه و نوار بهداشتی و غذای کپک زده و... حالش بیشتر به هم بخورد...

0 comments: