ما و باباهامون و تکنولوژی

Tuesday, November 9, 2010

وقتی بچه بودم، بابام هنوز تو کف «رادیو ترانزیستوری» بود، غافل از اینکه رادیوها با آی‌سی کار می‌کردن.
می‌ترسم وقتی خودم بزرگ بشم، هنوز تو کف «اینترنت» باشم، غافل از تکنولوژی‌های جدید، و بچه‌ام به ریشم بخنده!

0 comments: