هواپیمائیات- 7

Friday, November 26, 2010

مسافرین محترم؛
تشویق کپتن (كاپيتان) بعد از فرود ِ موفقیت‌آمیز فراموش نشود!

0 comments: