قهرررتتت

Sunday, May 1, 2011

خیلی بی‌انصافیم... باید بهش حق بدیم... هرکی شش سال مداوم، همزمان به صورت اسهال و یبوست به مملکت با این عظمت برینه، چند روزی به استراحت احتیاج داره... طفلی با این جثه ریزش!

0 comments: