دیالوگ- پانزده

Tuesday, May 3, 2011

«شاید این سوال بی‌جواب زندگی باشه که: درد زایمان بیشتره یا درد اینکه بزنن تو تخمات؟ چون هیچکس نمی‌تونه هردوش رو امتحان کنه!»

چندلر بینگ