ورزش کنيد، ورزش خوب است

Monday, May 30, 2011

فاميل ورزشکارى داريم که تو جوانى عضو تيم ملى بوده و بچه‌هاش هم ورزشکارن. از بچگى بابام اينا رو مى‌زد تو سرم که ببين چقدر خوبه، اينا خانواده سالمى هستن و ياد بگير و هيچوقت مريض نميشن و ...
زمستون خبر دادن که خانوادگى بر اثر گازگرفتگى مسموم شدن و خوشبختانه نمردن! چند روز پيش هم شنيديم که خونه بغلى‌شون گودبردارى کرده و اينا سر سفره ناهار ديوار خراب شده رو سرشون!
بعد ياد مرحوم ناصر حجازى افتادم که ورزشکار بود و از سرطان ريه فوت کرد!

1 comments:

Anonymous said...

یاد اون خانمی افتادم که تا شوهرش فهمید خانمه ام اس گرفته با دوتا بچه طلاقش داد که یه وقت خانم مزاحم زندگیش نباشه، بعد هفته بعد طلاق، شوهر تو تصادف می میره و خانمه بعد 5سال هنوز رو پای خودش با دوتا بچه هاش به خوبی زندگی می کنه، نمی دونم ربط داشت یا نه