قهوه زهرماری

Sunday, May 29, 2011

آیا هنوز کسی «قهوه تلخ» رو دنبال می‌کنه و اگه میکنه، آیا باهاش می‌خنده و ازش لذت می‌بره؟!