بابام و موبایل

Thursday, May 19, 2011

سلامتی اون باباهایی که گوشی‌های کهنه بچه‌هاشون رو می‌گیرن و فقط دکمه سبز و قرمز رو می‌شناسن!

0 comments: