فیس بوک و افشای رازهای خانوادگی

Friday, May 27, 2011

دختره مثلا اسمش تو فیس‌بوک «نانازبلا جیگرطلای ایرانی» هست، بعد تو اون ستون کناری نوشته مثلا سکینه و رقیه بلوت‌آبادی خواهراشن، غضنفر و سلیمون بلوت‌آبادی داداشاش!

0 comments: