ای نامه که نمی‌روی به سویش

Wednesday, May 4, 2011

تعرفه پست گرون شده، ديگه همون نامه کاغذی يا کارت‌پستالی که برای نوروز می‌فرستاديم هم تبديل ميشه به ايميل و اسمس و... منقرض میشه. اينا به کنار، کسی به فکر پستچی‌ها هست؟ که کارشون کمتر ميشه، نصفشون تعديل ميشن، حقوقشون کم ميشه و حتی ديگه انعام گيرشون نمياد...

0 comments: