دو ساعته زنگ می‌زنم، چرا خط مشغول بود؟

Monday, May 2, 2011

از وقتی اینترنت ای‌دی‌اس‌ال اومده، دیگه نمیشه «اشغالی ِ تلفن؛ وقتی مامان و باباها خونه نیستن» رو گردن دایال‌آپ انداخت!

0 comments: