ملت نازی که ما هستیم

Saturday, May 21, 2011

پس بیایید بفهمیم که:
بحث «مخالفت با قصاص» با بحث «اجبار قربانی به بخشش مجرم» فرق داره،
بحث «نفرت از اعدام» با بحث «دفاع از سرقت مسلحانه» فرق داره،
بحث «انتقاد از خاتمی» با بحث «فحش دادن به خاتمی» فرق داره،
بحث «آزادی بیان» با بحث «تمسخر و توهين» فرق داره...
هر وقت اینا رو یاد گرفتیم (خودم رو می‌گم، باز رگ گردنت ورقلمبیده نشه!) بعد ادعامون فلان‌جای فلان چیز رو فلان کنه!

1 comments:

آريانا55 said...

هروقت رگ گردن قلنبه شد مطمئن باش طرف درست نميگه و درست فكر نميكنه