تقدیم به صاحابش

Tuesday, May 3, 2011

- فرمودین آقا دوماد چه کاره‌ان؟
+ ایشون شب تا صبح تو گودر لایک می‌زنن، صبح تا شب هم تو «روزنامه اسفندیار خان» قلم می‌زنن. وسطاش هم توی مقوله‌های دیگه هستن که در این مقال نمی‌گنجه!

0 comments: