جنبش یتیم

Thursday, May 19, 2011

دوست دارم بدونم اونایی که تا سه ماه پیش می‌گفتن «جنبش احتیاج به رهبر نداره و ما همه رهبریم و میرحسین و کروبی کاره‌ای نیستن و...» الان چی میگن که از وقتی این دو تا رو گرفتن، مثل یتیمچه‌ها دور هم جمع شدیم و داریم به در و دیوار نگاه می‌کنیم و همدیگه رو مسخره می‌کنیم و به خاتمی فحش ميديم؟