خیلی زشته

Thursday, May 12, 2011

تو رو به هر دین و آئین و مذهبی که دارین یا ندارین قسم، وسط حرف طرف مقابل‌تون نپرین!

0 comments: