نوستال گودر

Sunday, May 22, 2011

باید اعتراف کنم که دلم برای اون گودری تنگ شده که نصفش عکس نی‌نی و گربه بود و نصفش چس‌ناله‌های عاشقانه. نه این گودری که نصفش حرف رکیکه و نصف ديگه‌ش تحلیل‌های تخمی-تخیلی!

0 comments: