رییس‌جمهور احساساتی که شایسته سالاره، نه رفیق‌باز

Monday, May 16, 2011

«از نظر احساسی دوست دارم سی تا وزارتخونه داشته باشیم، تا همه دوستام در کنارم باشن...»!

ریاست محترم جمهور، دیشب، زنده و واقعی

0 comments: