منشی هم منشی‌های قديم

Friday, May 6, 2011

به يک خانم منشی خوش‌برخورد با روابط عمومی بالا، آشنا به کامپيوتر، اينترنت، امور اداری و دفتری، حسابداری، زبان انگليسی، دارای گواهینامه رانندگی، ترجيحا مجرد نيازمنديم.

آگهی روزنامه، واقعی! امر ديگه‌ای باشه؟

0 comments: