مجرم نیست، مریض است

Friday, May 27, 2011

روی سخن من با مادرانی است که فرزندانی دارند که از شیطنت دست جن را از پشت بسته‌اند! قصد توهین ندارم، ولی کافیست برای یک بار هم شده به این فکر کنید که کودکتان «بیش فعال» است و بیمار، مراجعه به پزشک چیزی از شایستگی‌ها و برازندگی‌ها و استعدادهای دلبند شما کم نمی‌کند!

0 comments: