در مسابقه رادیویی صبح جمعه اتفاق افتاد- واقعی

Friday, May 20, 2011

(جوابها باید با «د» شروع بشه)

مجری: اسم دخترتون رو چی‌می‌گذارین؟
شرکت‌کننده: دریا
مجری: اونجوری که شوهرش غرق میشه...!

0 comments: