گیهان و خوانندگان- عذرخواهی

Monday, May 23, 2011

می خواستم از این طریق به آن آقای سران فتنه‌ای که گفته «مردم از نظام عذرخواهی کنند» اعلام کنم من به عنوان یک بسیجی جان بر کف به هیچ عنوان عذرخواهی این سبزک‌های ملعون را نمی‌پذیرم. زحمت بیهوده نکشند.

عین قاف، از پیش دانشگاهی کاف

0 comments: