در جمع دوستان از تایلند برگشته اتفاق افتاد

Wednesday, May 4, 2011

- از وقتی اسکناس‌های ده هزار تومنی رو چاپ کردن، خیلی خوب شده. به‌جای چهل- پنجاه هزار تومن که به دخترهای تایلندی بدیم، ده تومن می‌دیم، تا می‌بینن پنج تا صفر داره کلی هم کیف می‌کنن!
+ ای نامردا، برای همینه که تا می‌گیم ایرانی هستیم، فرار می‌کنن از دستمون؟!

0 comments: