بزن عقب ببینم چی شد

Wednesday, May 11, 2011

شاید یادتون نیاد، بعضی فیلم‌های ویدئویی که کرایه می‌کردیم و صحنه داشت، جاهای صحنه‌ها رو ازبس نفرات قبلی عقب و جلو کرده بودن تا بادقت ببینن، پرش داشت و کیفیت فیلم خراب شده بود!

0 comments: