افتخار می‌کنم چنین رییس‌جمهور فرهیخته‌ای دارم

Monday, May 16, 2011

«خوشبختانه اصلا سایت و روزنامه نمی‌خونم...»!

ریاست محترم جمهور، امشب، زنده و واقعی

0 comments: