سلام من به آن جوانی که حواسش نیست

Monday, May 16, 2011

ای آقا پسری که امروز تو ماشین بغلی اتوبوس ما، دستت رو گذاشته بودی روی پای دختر کناریت و مشغول بودی و حواست نبود که ارتفاع اتوبوس از ارتفاع پراید بیشتره و همه مسافران اتوبوس می‌تونن توش رو ببینن... یوهو!

0 comments: