بویلینگ پوینت

Sunday, May 8, 2011

این روزها بالاترین رکوردی که تونستم بزنم و تلویزیون ملی رو تحمل کنم و فحش رکیک ندم و نزنم ماهواره، 15-16 دقیقه‌است! بیشتر این زمان هم یا رادیو هفت منصور ضابطیان و یا نود عادل رو می‌بینم.

0 comments: