عقب و جلومون یکی شده

Monday, May 23, 2011

راننده تاکسی به راننده جلویی: آقا یه ذره برو جلو، ما رد شیم...
مسافر به راننده تاکسی: داداش من، از بس مردم رو «عقب و جلو کردن»، با یه ذره کار راه نمی‌افته...!

0 comments: