علاقه گچسارانی

Tuesday, May 10, 2011

نمی‌دونم چرا روی هر در و دیوار و صندلی و جایی که یادگاری‌های نوشته شده‌ی مردم رو می‌بینم، بیشترشون متعلق به هم‌وطنان عزیزی از گچساران هست؟!

0 comments: