استراتژی خرکردن

Sunday, May 29, 2011

نسلی بودیم که وقتی معلمها گند می‌زدن و ما اشکال می‌گرفتیم، می‌گفتن از عمد اشتباه گفتن تا ببینن حواسمون هست یا نه؟ و ما هم باور می‌کردیم!

0 comments: