موتوری خوب، موتوری مرده است

Monday, May 9, 2011

به نظرم موتورسوارهایی که به قوانین راهنمایی و رانندگی اعتنا نمی‌کنن، غیرمستقیم به خودشون توهین می‌کنن. چون اینجوری نشون می‌دن که «آدم» نیستن و لازم نیست تا به قوانین آدمها عمل کنن!

0 comments: