اینجا آزادی بیان بیشتر از آمریکاست

Sunday, May 8, 2011

زمانی که جریان بیل کلینتون و مونیکا لوینسکی خبرساز شد، گفتیم چقدر در آمریکا آزادی بیان زیاده که می‌تونن مسایل ناموسی رییس جمهورشون رو مطرح کنن. غافل از اینکه این روزها در منبر نماز جمعه که سیاسی- عبادی‌ترین تریبون مملکته، مسایل زایمان مادر رهبر و محرمیت زن رییس جمهور و... مطرح میشه و باهاش شوخی می‌کنن!

0 comments: