آدم فحش کم میاره

Saturday, May 21, 2011

زمان انتخابات مجلس رو نمی‌دونه، بعد از داخل آمریکا اطلاع دقیق داره که بن لادن مدتها مریض بوده و بعد کشتنش!

پینوشت: اینو نمی‌گفتم حناق می‌گرفتم

1 comments:

Anonymous said...

من واهمه ای ندارم که بگم کم کم داره از رحیم مشایی خوشم می آد!؛