این نوشته به رمز نگاشته شده

Wednesday, April 20, 2011

دیگه «نور» خیلی داره خودشو چس می‌کنه... صبر مردا هم حدی داره!

2 comments:

Anonymous said...

كسي مي دونه اين سريال ابكي و مزخرف كه 1ساله رو اعصاب منه كي تموم ميشه.
هر شب بايد برم تو اتاق در اتاقو ببندم تا صداي اين احمقارو نشنوم.

Reza said...

حوصله داری اینو میبینی
:0