سال جهاد

Monday, April 11, 2011

وقتی قراره سال جهاد اقتصادی باشه، وزیر اقتصاد هم باید کشتی‌گیر باشه!توضیح: به شکستگی‌ گوشها دقت شود!

0 comments: