خوشبختی یعنی...- 21

Tuesday, April 12, 2011

بستنی پریما کلاسیک ِ میهن!
PRIMA CLASSIC

1 comments:

میا said...

مگه خودت قدیم ها بستنی لیوانی می خریدی مقوای روشو لیس نمی زدی
حالا باباتم با اتیکت تر با چاقو برمی داره می ماله رو نون
چیه مگه