امید آجیلی

Saturday, April 2, 2011

برای ظرف آجیلش قاشق چای‌خوری گذاشته تا کمتر آجیل برداریم. سه دقیقه نگهش داشتم و سی دفعه با قاشقه آجیل برداشتم تا ظرفم پر شد!

0 comments: