توضیح ضروری درباره یک پست

Saturday, April 16, 2011

اینجا نوشتم که بچه‌های فامیل ما رو به‌زور می‌برن اخراجی‌ها. (وقتی یک کلاس رو تعطیل می‌کنن و بچه‌ها رو می‌برن سینما، اسمش به‌زور نیست؟) زیر پست خودم که چیزی ننوشتن ولی یکی از بچه‌ها نوت زده بود و دوباره شر کرده بود و زیر نوتش خیلی اظهار نظر کرده‌بودن.
چند نفری زر-زر کرده‌بودن (دقیقا زر-زر!) که من دروغ میگم! خوب ان جان (دقیقا ان جان!) تو توی فامیل مایی؟ منو می‌شناسی؟ بچه های فامیل منو می‌شناسی؟ خوب انینه‌ها، چرا دوست دارین مثل رییس‌جمهورتون دروغ بگین و وانمود کنین که مخالفانتون دروغ میگن؟ خوب چی به من یا حتی به خود ِ توی ان می‌رسه که من بیام دروغ بگم؟ به جای اینکه اینقدر دنبال پیدا کردن توطئه باشین، کلاهتون رو قاضی کنین...