در مرده‌شویی مکانیزه اتفاق افتاد

Sunday, April 17, 2011

توی یکی از عکس‌های خبر دستگاه مرده‌شور مکانیزه، استفتای یه مرجع تقلید هم هست که جواب داده:
در صورتی که این دستگاه‌ها زیر نظر یک غسال مسلمان باشد و کلید را بزند و نیت قربت کند، اشکالی ندارد.
.
.
.
- حاجی باز بسم‌ا... نگفتی کلید رو زدی، دستگاه خراب شد، مُرده رو اشتباهی کمپوت کرد...!

0 comments: