هواپیمائیات- 9

Sunday, April 24, 2011

مسافرین محترم؛
حالا یکی واقعا تشنه بود؛ آب خواست، چرا همه‌تون یهو آب-لازم شدین؟!

0 comments: