معجزه‌ای که خدا به شرش ماند

Tuesday, April 19, 2011

تو تبلیغ «لارجر باکس» میگه: معجزه قرن. بعد من هی یاد معجزه هزاره سوم می‌افتم که کتابش رو فاطمه رجبی نوشت!

0 comments: