مناجات خواجه عبدالله- 16

Monday, April 18, 2011

الهی!
می‌لرزم از بیم آنکه به جویی نیارزم!

0 comments: